Menu

Obsługa przedsiębiorców

Obsługa osób prawnych oraz osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą obejmuje m.in.

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • windykacja wierzytelności.

Ponadto, w związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
 • zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracji zmian w KRS,
 • rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
 • przekształceniach i podziałach spółek,
 • analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych

Stała obsługa prawna firm jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi Klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia Klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.